Γενική λογιστική

Πλήρως εναμονισμένα με τον Κ.Φ.Α.Σ. απευθύνονται σε Λογιστές-Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας.

Διαχείριση Εντύπων μέσω Ιnternet με αυτόματη ενημέρωση των πεδίων
Αυτόματη αναζήτηση και καταχώρηση στοιχείων Πελατών/Προμηθευτών από τη Γ.Γ.Π.Σ
Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο με δυνατότητα πλήρως οριζόμενης μορφής κωδικού
Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία χωρίς να απαιτείται η δημιουργία εταιρείας για κάθε υποκατάστημα. Αυτόματη ενοποίηση των στοιχείων στην Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων Αγορών και Πωλήσεων, στα Ημερολόγια, Ισοζύγια και στα Καθολικά
Αυτόματη ενημέρωση Υποκαταστήματος & Διαχείριση Βιβλίων Υποκαταστήματος
Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιρειών και Χρήσεων ανά εταιρεία, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί.
Δυνατότητα Αντιγραφής Αρχείων μεταξύ εταιρειών αλλά και χρήσεων
Δυνατότητα εισαγωγής Πρότυπων Άρθρων και Συσχέτισης Λογαριασμών, με σκοπό να χρησιμοποιούνται σε ομοειδείς εγγραφές για ταχεία καταχώρηση
Κατάσταση Απογραφής Λογαριασμών
Αυτόματο Κλείσιμο και Άνοιγμα Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσης για κάθε εταιρεία
Αυτόματη δημιουργία Κινήσεων Αποτελεσμάτων
Γενική Εκμετάλλευση χωρίς παραμετροποίηση με δυνατότητα Ποσοτικού Καταμερισμού
Καταστάσεις Ελέγχου Εγγραφών ανά χειριστή και ανά εταιρεία
Πολλαπλά Ημερολόγια με δυνατότητα επιλογής κινήσεων που ενημερώνουν το κάθε ένα από αυτά
Νομιμοποιητικά έγγραφα Α.Ε., Ε.Π.Ε.
Εκτύπωση Εντύπων
Έξυπνη διαχείριση εκτυπώσεων με γρήγορους υπολογισμούς και επιλογή σελίδων εκτύπωσης.
Υποστήριξη όλων των εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Dot Matrix)
Πληθώρα εκτυπώσεων με δυνατότητα εξαγωγής σε Excel και αρχείο .txt
Αναζητήσεις με εξαγωγή αποτελεσμάτων σε Excel, σε αρχείο .txt και σε εκτυπωτή
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
Διαχείριση Γραφείου με επιπλέον δυνατότητες όπως: Εσωτερική οργάνωση, διευθέτηση απαιτήσεων Πελατών, διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων, τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη. Εξαγωγή σε Outlook 2003-2007.
Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, Access, Excel....) Προσφέρει δυνατότητα ενσωμάτωσης Αναφορών - Εκτυπώσεων, που έχουν δημιουργηθεί μέσω εξωτερικών εργαλείων, με αυτόματη ενημέρωση ανά Χρήση και Εταιρεία
Intrastat
Διαχείριση Παγίων Στοιχείων με αυτόματες αποσβέσεις
e-Έντυπα
Διαχείριση αξιογράφων