Έσοδα-Έξοδα

Πλήρως εναρμονισμένα με τον Κ.Φ.Α.Σ. απευθύνονται σε Λογιστές-Λογιστικά Γραφεία και σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας.

Διαχείριση Εντύπων μέσω Ιnternet με αυτόματη ενημέρωση των πεδίων
Αυτόματη αναζήτηση και καταχώρηση στοιχείων Πελατών/Προμηθευτών από τη Γ.Γ.Π.Σ
Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο
Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία
Διαχείριση Πρότυπων Άρθρων
Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιριών και Χρήσεων ανά εταιρεία, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί
Παρακολούθηση δεδομένων βάσει Συντελεστή Καθαρού Κέρδους
Αυτόματος Υπολογισμός αξίας ΚΕΠΥΟ ανά λογαριασμό στην κίνηση
Εκτύπωση καρτέλας Συμβαλλομένων με ανάλυση Καθαρής Αξίας, Αξίας ΦΠΑ
Παρακολούθηση υπολοίπων Συμβαλλομένων (εκτυπώσεις υπολοίπων - ενηλικίωσης)
Αυτοέλεγχος
Ειδικό σημείωμα περαίωσης
Έλεγχος καταχώρησης Κινήσεων ανά Χειριστή και ανά Εταιρεία
Εκτύπωση Ισοζυγίου Λογαριασμών
Έξυπνη διαχείριση εκτυπώσεων με γρήγορους υπολογισμούς και επιλογή σελίδων εκτύπωσης.
Υποστήριξη όλων των εκτυπωτών (Inkjet, Laser, Dot Matrix)
Πληθώρα εκτυπώσεων με δυνατότητα εξαγωγής σε Excel και αρχείο .txt
Αναζητήσεις με εξαγωγή αποτελεσμάτων σε Excel, σε αρχείο .txt και σε εκτυπωτή
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
Δυνατότητα Αντιγραφής Αρχείων μεταξύ εταιρειών αλλά και χρήσεων
Διαχείριση Γραφείου με επιπλέον δυνατότητες όπως: Εσωτερική οργάνωση, διευθέτηση απαιτήσεων Πελατών, διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων, τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη.
Εξαγωγή σε Outlook 2003-2007.
Εργαλεία Αναφορών (Crystal Reports, Access, Excel....) Προσφέρει δυνατότητα ενσωμάτωσης Αναφορών – Εκτυπώσεων, που έχουν δημιουργηθεί μέσω εξωτερικών εργαλείων, με αυτόματη ενημέρωση ανά Χρήση και Εταιρεία
Intrastat
Διαχείριση Παγίων με αυτόματες αποσβέσεις
e-Έντυπα
Διαχείριση αξιογράφων