Μισθοδοσία

Η εφαρμογή της μισθωδοσίας σχεδιασμένη στην αιχμή της τεχνολογιάς αποτελεί ένα ισχυρό και ταυτόχρονα εύχρηστο εργαλείο στη υπηρεσία του λογιστή αλλά και του εργοδότη.

Παρακολούθηση Απεριόριστων Εργαζομένων και ιστορικό εργαζομένων
Διαχείριση Απεριόριστων Εταιρειών και Χρήσεων
Συλλογικές Συμβάσεις με ενημέρωση από το site
Διαχείριση Επιδότησης Εισφορών και ιστορικό ανά υπάλληλο
Κέντρα Κόστους
Διαχείριση Αδειών
Ωράρια
Αυτόματη συμπλήρωση και Online αποστολή όλων των νέων εντύπων για ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
Ατομικές Συμβάσεις
Επιχειρησιακές Συμβάσεις
Εκτύπωση Μισθολογικών Καταστάσεων
Διαχείριση Προκαταβολών
Βεβαιώσεις Αποδοχών
Αποδείξεις Πληρωμής
Πολλαπλές εκτυπώσεις με φίλτρα ταξινόμησης
Εκτύπωση Μισθολογικών Καταστάσεων
Εκτυπώσεις Φ.Μ.Υ. σε έντυπο και εκτυπώσεις ειδικής έκτακτης εισφοράς
Βιβλίο Υπερωριών
Πρόγραμμα εργασίας
Εκτυπώσεις Ασφαλιστικών Ταμείων κατά Ασφαλιστικό Ταμείο, Τύπο Μισθοδοσίας, Κατηγορία Ασφαλισμένου και Περίοδο
Κατάσταση κατά Ασφαλιστικό Ταμείο
Οριστική Δήλωση Έτους και σε Μαγνητικό Μέσο
Αυτόματος υπολογισμός υπερωριών, υπερεργασίας, αποζημιώσεων κ.α.
Μαζικές κινήσεις Μισθοδοσίας
Αποστολή Α.Π.Δ. και δυνατότητα αποθήκευσης Α.Π.Δ.
Δυνατότητα αποθήκευσης εντύπων ανά εργαζόμενο
Ηλεκτρονική αποστολή Βιβλίου αδειών και υπερωριών